Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Student­rådet

Studentrådet møtes hver siste tirsdag i måneden og består av en studentrepresentant fra hver klasse. Alle studenter med verv i instituttrådet, FoU, SFR og varamedlemmer har møterett, men ikke stemmere

Studentrådet er studentenes samlingsorgan for tillitsvalgte ved Ingeniør, Teknologi og Data. Studentrådet taler studentenes sak og jobber opp mot instituttledelsen og fakultetsledelsen. Studentrådet jobber for et godt læringsmiljø, et godt sosialt miljø og for studentenes rettigheter. Ved å delta i studentrådet som tillitsvalgt får du muligheten til å knytte et sosialt og faglig nettverk, på tvers av linjer og årskull. Ved å delta på 70% av studentrådsmøtene vil du også få skrevet en attest for arbeidet du har gjort som tillitsvalgt.

Studentrådet møtes hver siste tirsdag i måneden og består av en representant og en vara for hver av linjene.

Hvordan si i fra?

Blant forelesere og ansatte på OsloMet er det et motto: «Vi vil du skal lykkes». Dersom det oppstår problemer eller utfordringer er det alltid noen du kan henvende deg til. Her er en liten veiledning om hvordan man skal si i fra og til hvem.

Det enkle er ofte det beste:
1. Om du har en klagesak er alltid mest effektivt å gå dit det gjelder. Dersom du/dere er misfornøyd med noe i undervisningen bør tillitsvalgt ta dette opp med faglærer først. Dialog og konstruktiv kritikk kan fungere bedre enn å sende inn en klage.
2. Lokaliser problemet og kom med forslag.
3. Finn ut hvem som er leder for ditt institutt. Kan instituttleder hjelpe?
4. Studentparlamentet, studentenes fakultetsråd og studentrådet vil bistå med hjelp.

Veiledning fra Studentparlamentet og OsloMet:
Veiledning fra Studentparlamentet om klagesaker finner du her.
Retningslinjer for håndtering av klager på undervisning og veiledning fra OsloMet finnes her.

Studentdemokratiets struktur

For å jobbe mest mulig effektivt og på best mulig måte er studentdemokratiet ved OsloMet strukturert i flere enheter.

Tillitsvalgte jobber med faglærer og studentrådet
Studentrådet jobber med Instituttledelsen og Studentenes Fakultetsråd (SFR)
Studentenes fakultetsråd jobber med Fakultetsledelsen og Studentparlamentet
Studentparlamentet jobber med Høyskoleledelsen.

Listen under med kontaktpersoner gjelder for fakultet Teknologi, Kunst og Design (TKD)

Kommende arrangementer


Det er for øyeblikket ingen arrangementer å vise.