Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Fadderordningen


 Fadderperioden

Velkommen som ny student ved OsloMets ingeniørutdanning og ikke minst som deltaker av årets spektakulære fadderperiode!

Første skoledag deles alle førsteklassinger inn i faddergrupper. Fadderene fungerer som kontaktperson og har ansvar for å ta med gruppen sin på aktivitetene som arrageres gjennom fadderperioden.

Dagsprogrammene starter etter siste forelesning så det er mulig for alle å bli med!

Bli med på fadderperioden og få nye venner, minner for livet og et trailerlass med morro på kjøpet!

Lik «Fadderperioden 2019 – «Ingeniør, Teknologi & Data» på facebook for mer informasjon og oppdateringer!


VEDTEKTER

1. NAVN OG FORMÅL
§1.1 Fadderordningen-OTS er en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon drevet av ingeniørstudentene ved Oslomet, nærmere bestemt: Institutt for bygg og energiteknikk, industriell utvikling og informasjonsteknologi.
§1.2 Fadderordningen-OTS har som formål å arrangere fadderperioden ved semesterstart med den hensikt å gjøre nye studenter kjent med skolen og introdusere dem for det sosiale liv ved OsloMet-IU.

2. MEDLEMMER
§2.1 Alle medlemmer av Oslo Tekniker Samfund er automatisk medlem av Fadderordningen-OTS.
§2.2 Alle medlemmer av Fadderordningen-OTS kan være fadder under fadderperioden, men mindre særskilt grunn foreligger av Fadderstyret.

3. ADMINISTRASJON
§3.1 Styret i OTS er automatisk styret i Fadderordningen-OTS.
§3.2 Nestleder for OTS, er daglig leder av Fadderordningen-OTS.
§3.3 Fadderstyret plikter å informere Oslo Tekniker Samfund om vedtektene, og å gjøre dem tilgjengelige.

4. UTVALG
§4.1 Daglig leder av Fadderordningen-OTS har ansvar for å oppnevne et utvalg med opptil 6 personer.
§4.2 Utvalgets navn er Fadderstyret.
§4.3 Utvalget skal kun bestå av studenter som er medlemmer av OTS og som ikke har
gjort planer for å avslutte sitt studium innen gjeldene kalenderår.
§4.4 Utvalget har ansvar for planleggingen, gjennomføringen og det eventuelle etterarbeidet med fadderperioden.

5. Generalforsamling
§5.1 Generalforsamling i Fadderordningen-OTS holdes sammen med generalforsamling i OTS, og følger derfor samme lover som OTS når det gjelder innkalling, ekstraordinær generalforsamling og liknende.

6. Økonomi
§6.1 Fadderstyret skal legge frem Fadderordningen-OTS’ under årsmøtet for OTS.
§6.2 Signatur og prokura tildeles leder og nestleder i Fadderordningen-OTS, hver for seg.

7. Disiplinærforseelser og straffer
§7.1 En student eller en gruppe studenter som ved sin oppførsel har skadet Fadderordningen-OTS’ interesser, kan for en tid nektes adgang til FadderordningenOTS’ arrangementer. En slik beslutning kan kun tas av Fadderstyret. Før en slik avgjørelse treffes, skal det være mulig for studenten / gruppen å avgi forklaring.

8. Attest
§8.1 Det skal skrives en attest til alle som har tillitsverv i Fadderstyret. Leder for utvalget sin attest skal underskrives av leder for OTS og dekan for avdelingen. Øvrige medlemmers attest skal underskrives av leder for OTS og leder for Fadderstyret.

9. Vedtektsendring
§9.1 Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertall.

10. Oppløsing
§10.1 Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles dersom 2/3 av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig krever det. Hvis krav framsettes, skal styret innkalle til ekstraordinær Generalforsamling. Her skal det foretas skriftlig avstemning over forslaget, som må få 3/4 av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.

11. Gyldighet
Vedtektene er gyldig fra 31.11.11

Kontakt oss

Ta mer enn gjerne kontakt med oss i fadderstyret hvis det er noe du lurer på