Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Hytta


 

Teksten er bygget på informasjon som er hentet fra hytta sin første hyttebok anno 1932.

I det herrens år 1933 ble hytta innviet, nærmere bestemt 11. mars 1933. Æresgjest var ingeniør Bottolfsen, som vi skal komme nærmere inn på, han har mye av æren for at hytta står der i dag og vi kan ha glede av den. Men først litt historie bak hytta.

Planlegging -hvordan skaffe penger?
Dette var det største problemet til å begynne med. I den første hytteboken står det litt om hvordan de jobbet med å samle inn nok penger til å starte byggingen. De hadde utlodning og pengeinnsamlinger blant studentene, men dette gikk smått. Ingeniør Bottolfsen, en av lærerne, holdt privatkurs i «høiere matematikk». De pengene han fikk i lønn for dette donerte han til et fond, som uavkortet skulle gå til bygging av «sportshytte» for studenter tilknyttet Oslo Teknikersamfunn, OTS.
I 1932 var det samlet inn 2000,- og tidspunktet for bygging ble vurdert som meget gunstig da det er flere erfarne elever ved bygningslinjen dette året, som det stod å lese i hytteboken.

Planer tar form
På generalforsamling 1. september 1932 ble en byggekomité nedsatt.
• Formann: E. H (har kun initialene, er takknemlig for hjelp fra tidligere studenter hvis de vet)
• Nestformann: M. B. Landstad
• Kasserer: Frk. Fanny Brock
• Sekretær: B. Davidsen
• Styremedlem: Hagen

Bygging av hytta – Og så var de i gang
Byggekomiteen startet umiddelbart med å tegne forslag til utforming av hytta, og innhente anbud på materialleveranse. De så også etter egnet tomt til hytta. De hadde tre alternativer mht. tomt: Besseliaasen, Åmodtkollen og Lillaseter. Tomtene er nevnt i hytteboka, men den vi har nå ble spesielt omtalt pga. den «vidunderlige utsikt». Den var også avgjørende for tomtevalg i tillegg til «utmerket skiterreng». 15. september 1932 ble bygging vedtatt med 28 mot 5 stemmer.

Tomten var ikke ordnet enda, så i et møte 27. oktober 1932 ble det endelige valget gjort, komiteen dro så til gårdbruker Åmodt og tegnet kontrakt på tomten. Trelasthandler Bernt Paulsen ble valgt som materialleverandør og godtok en panteobligasjon på 1000,- som delbetaling og «likesom han visste sin interesse i saken og bidro med 100,-«.

4. november 1932 ble hytta påbegynt, materialer ble skysset med bil til Tobonn og derfra med hest og kjerre opp til tomten. I ukene som fulgte gikk all fritid med til byggingen, også juleferien ble brukt der oppe. 11. mars 1933 kunne byggekomiteen invitere til storslått fest, med Æresgjest Bottolfsen, skolens direktør med lærere og elever som hadde bygget den. Taler ble holdt og Hyttekomiteens formann nevnte 16 navn i tillegg til Bottolfsen som hadde gjort skolens store drøm til virkelighet. Han nevnte at disse måtte hedres og minnes i uminnelige tider. I anledningen jubileumet så gjør vi nettopp det, og nevner de 16, og hedrer deres innsats som har gitt mange av studentene ved IU ufattelige mange morsomme turer opp til Åmodtkollen i de 70 årene som er gått.

Uten Disse, ingen Hytte – Takk til…
Aage Andersen, Bjørn O. Michalsen, Berger Strømsheim, Thorbjørn Glesby, Gunnar Sørum, Leif Nilsen , Asbjørn Falsen, Carsten Due Hansen, Per Krussand, Leif Grostad, Robert Larsen, Halvor Davidsen, Finnstad, Johan F. Jansen, Lars L. Jørgensen, Magnor E. Fjelsan

Det første styret i Hyttekomiteen var:
Bjørn O. Michalsen, Formann
Gunnar Sørum, Sekretær
Per Krussand, Styremedlem

Kontakt oss

Ta mer enn gjerne kontakt med oss i hyttestyret hvis det er noe du lurer på