Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Hytta


Alt utleie skjer på grunnlag av leievilkårene

Hovedregel

§ 1. Det som skjer på hytta, blir på hytta.

Reservasjon

§ 2.1 .Hytta kan leies av alle som: Studerer eller har studert (minimum ett år), ved OTS

§ 2.2 Hytta fordeles etter «først til mølla»- prinsippet.

§ 2.3 All reservasjon skjer pr mail, og regnes som bindene i det leieforespørselen er besvart.

§ 2.4 Minstepris for leie av hytta er 1000,- kr. Dette skal forhånds betales for å få reservert hytta.

§ 2.5 Leieavtalen kan heves av Hyttekomiteen om det oppstår spesielle situasjoner.

§ 2.6 Hytta leies ikke ut til andre studentforeninger eller klasser ved andre institusjoner.

Avbestilling

§ 3 Avbestilling må senest skje 7 dager før leiehelgen. Om ikke dette blir gjort, koster det 500,- kr.

Betaling

§ 4.1 Betaling skjer enten kontant ved innlevering av hyttenøklene, mandagen eller tirsdagen etter leiehelgen, eller på konto senest 4 virkedager etter utleie.

§ 4.2 Den som reserverer hytta er leieansvarlig og har ansvaret for at oppgjøres foregår på korrekt måte i henhold skjemaer som blir utlevert. (Husk leienr).

Ansvar

§ 5.1 Den som reserverer hytta er ansvarlig for betaling av leie, samt nøkler og eventuelle skader som oppstår i leieperioden.

§ 5.2 Vedkommende er også ansvarlig for at hytta blir ryddet og rengjort etter bruk, og at inventaret blir behandlet på en ansvarlig måte.

§ 5.3 Husdyr kan ikke medbringes, med mindre tillatelse er innhentet fra utleier på forhånd.

§ 5.4 Ved henting av nøkler, vil det bli utdelt en liste over ting som skal gjøres i hytta ved ankomst og før avreise. Skader og mangler som måtte være på hytta, inventar og utstyr ved ankomst, eller som oppstår under oppholdet, skal også føres opp på dette skjemaet.

§ 5.5 Skjemaene skal leveres hyttestyret, eller studentkontoret, sammen med nøklene.

GOD TUR!

Kontakt oss

Ta mer enn gjerne kontakt med oss i hyttestyret hvis det er noe du lurer på