Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Jente­gruppa


Jentegruppas hensikt er å samle alle jenter på Ingeniør, teknologi og data – uavhengig av klasse og linje til sosialt samvær og aktiviteter.

Jentegruppas ønske er å skape et jente-samfunn innad i OTS, samt gi jenter en mulighet til å bli kjent med andre jenter på tvers av linjene. Grunnet lavt antall jenter på ingeniørstudiet generelt, vil også en del av formålet til gruppen være å gjøre det mer attraktivt for jenter å gå på ingeniørstudiene ved OsloMet. Besøk oss på facebook!

Kontakt oss

Ta mer enn gjerne kontakt med oss i jentegruppa hvis det er noe du lurer på