Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Kroa


Ønsker du å leie kroa så følg denne linken: Leieskjema

 

Instruks for leie av kro-lokaler i Pilestredet 35

 

Kostnader

Kostnader til dekning av utstyr, vedlikehold, m.m. beløper seg til kr. 300 per arrangement i tillegg til utgifter for vakthold om det skal være arrangement med alkohol. Alle beløp blir fakturert av IU-kroa sitt styre via epost.

Kostnader for vekter kan variere, men typisk vil dette beløpet ligge på 360 kr pr. time inkl. mva.

 

Tidsramme

Alle arrangement skal være avsluttet innen kl. 22.00, da skal lokalene være ferdig ryddet og forlatt. Kun i helt særskilte tilfeller kan dette fravikes, og det skal være godkjent av Odd Harald Johansen

– Tlf: 67235483, epost: odd.harald.johansen@hioa.no

For arrangementer i helger må dette også på forhånd godkjennes av overnevnte.

Vakthold

– Ansvarlig for arrangementet skal til enhver tid påse at selskapet kun består av inviterte personer. For arrangementer med alkohol gjelder følgende:

– Det skal til enhver tid være minst en vakt ved alle ulåste dører inn til krolokalene.

– Vakter skal sjekke toalettene regelmessig, inkludert en siste sjekk før lokalene forlates.

– Vakter skal være tydelig merket slik at de er synlige for vekter.

– Vaktliste skal være fylt ut og levert til IU kroas styre minst 2 virkedager før arrangementets start.

– Det skal være minimum 2 edruvakter og en vekter på arrangementer med alkohol. I tillegg gjelder det for større arrangementer (mer enn 100 personer) at det skal være minst 1 edruvakt per 50 person. Edruvakter skal forholde seg edru under hele arrangementet.

Vekting

– Alle arrangementer med alkohol skal uten unntak ha egen vekter. Dette bestilles av styret for IU Kroa. – Som hovedregel skal det være vekter fra kl. 20.00 til 22.00. Sikkerhetsansvarlig kan bestemme at vekter skal starte tidligere om arrangementet er av en slik art at det er nødvendig.

– Kostnaden for denne vekteren skal dekkes av leietaker, og blir fakturert av IU Kroa i etterkant.

– Arrangøren skal ha egne vakter (se punkt om vakthold) selv om det er vekter på arrangementet.

Generelt

– Det er ikke tillatt å ta med alkohol ut av kro-lokalet. Om det oppdages at personer drikker alkohol utenfor kroas lokaler skal disse bortvises fra skolens område.

– Glassflasker er ikke tillatt.

– Det er ikke tillat å danse på bordene.

– Det er ikke tillat å henge eventuelle effekter fra sprinkleranlegget i taket.

– Det er ikke tillatt med levende lys i bygget eller utenfor bygget.

– Så lenge det nytes alkohol i krolokalene skal alkohol-loven respekteres. Det vil blant annet si å bortvise overstadig berusede mennesker og alle personer som viser utagerende oppførsel.

Servering

– På arrangementer med servering skal skjenkebevilgningsansvarlig være edru og tilstede i lokalet under hele arrangementet. Leietaker står selv ansvarlig for å anskaffe skjenkebevilling.

– Det er da ikke tillatt å drikke alkohol bak baren.

– På arrangementer med servering skal det være minimum 5 edruvakter, og alle veier inn til krolokalene skal være voktet for å sikre at det ikke tas alkohol med ut av lokalene.

Skader

– Arrangøren står ansvarlig for eventuelle skader på krolokalet iløpet av arrangementet, og kan bli fakturert om det oppstår skader som følge av arrangementet.

Renhold

Før lokalet forlates, påse at:

– Gulvet er kostet/moppet. Alle vinduskarmer er sjekket for gjenglemte gjenstander. Alle effekter og pyntegjenstander er helt fjernet.

– Alle overflater er vasket/tørket over. Stoler er satt opp på bordene, og alle møbler satt tilbake til den posisjonen de normalt står i. (Bordkart henger det bak bardisken.)

– Søppel er plassert i sekker foran bardisken, med unntak av arrangementer fredager og lørdager, da skal søppelet være fjernet helt.

– Eventuell pant skal i separate søppelsekker som også plasseres foran bardisken. Om det ikke er rengjort tilfredsstillende står leietaker ansvarlig for å betale for nødvendig renhold. Dette blir fakturert av IU Kroa.

Ventilasjon

– Det er mulig å få ekstra ventilasjon til arrangement etter kl. 18.00 i krolokalet. Kontakt da Anders.Vromant-Berg@andre.hioa.no i god tid før, og fortell hvor og når arrangementet skal være. Leietaker står selv ansvarlig for å bestille ventilasjon.

Dispensasjon

– Høgskolens sikkerhetsansvarlig har gitt IU Kroa tillatelse til at de som rydder etter IU-kroas arrangement kan oppholde seg inne inne i lokalene til kl. 23.00. Om leietaker ønsker det samme må dette avklares på forhånd med Odd Harald Johansen.

 

Kontakt oss

Ta mer enn gjerne kontakt med oss i krostyret hvis det er noe du lurer på