Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Styre­medlemmer

Bilde av styremedlem ikke tilgjengelig

Kenneth Arntsen

Musikkansvarlig (DJ)

Bilde av styremedlem ikke tilgjengelig

Johanna Olsen

PR- ansvarlig

Bilde av styremedlem ikke tilgjengelig

Fikret Kadiric

Innkjøpsansvarlig

Bilde av styremedlem ikke tilgjengelig

Ragne Lundeby Grønvold

Barsjef

Bilde av styremedlem ikke tilgjengelig

Henrik Jørgensen

Sikkerhetsansvarlig

Silje Thorstad

Nestleder/Økonomiansvarlig

Eivind Skurdal

Daglig leder / Styreleder

Krostyret er vi som tar på oss det ekstra ansvaret for å holde styr på alle kroene, økonomien, og alt det andre.

Krostyret velges for ett år av gangen, på generalforsamlingen hver januar.

Daglig leder / Styreleder:
Lederen har ansvaret for at alle i styret gjør det de skal og driften av IU-kroa. Lederen skal også delegere ut oppgaver som ikke faller inn under noen av stillingbeskrivelsene.

Økonomiansvarlig:
Har ansvaret for å føre regnskap, telle kassa sammen med styreleder, samt sørge for at det ligger nok penger i kassa før en kro. Økonomiansvarlig skal betale regninger og moms.

Sikkerhetsansvarlig:
Ansvaret for å sette opp vaktlister til kroene og følge opp med at vaktene blir tatt. Sikkerhetsansvarlig skal ha kontroll på hvem som har hatt og hvem som ikke hatt vakt og fordele vaktene rettferdig. Sikkerhetsansvarlig skal også sørge for brannkursing av medlemmer.

Barsjef:
Barsjefen har ansvar for å sette seg inn i sjenkelovene som gjelder for IU Kroa. Han har også ansvar for å bestille sjenkebevilling i god tid før kroene, og holde styreleder informert om hvilke lover som gjelder for IU Kroa.

Innkjøpsansvarlig:
Har ansvar for å holde oversikt over vareholdningen til kroa samt å handle inn mer hvis det er nødvendig i god tid. Innkjøpsansvarlig fyller øltankene, kjøper inn annen drikkevare og snacks samt handler inn premier dersom det er aktuelt.

PR- ansvarlig:
Har ansvaret for hjemmesiden og facebooksiden til IU Kroa samt skaffe/lage plakater og henge disse opp i forkant av kroene. PR-ansvarlig skal reklamere for førstkommende kro slik at flest mulig vet om den. I tillegg skal PR-ansvarlig sende ut nyhetsbrev til krokommere hvis det er noe å meddelle.

Musikkansvarlig (DJ):
Har ansvaret for å spille musikk og oppdatere spillelisten. Musikk-ansvarlig skal også ta i mot musikkønsker. Musikk-ansvarlig er eneste fra styret som må være på hver eneste kro, og må dermed si ifra i god tid dersom han/hun ikke kan.

Kontakt oss

Ta mer enn gjerne kontakt med oss i krostyret hvis det er noe du lurer på