Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Næringslivsdagene


NÆRINGSLIVSDAGENE OTS

Ingeniørstudentene fra fakultet for teknologi, kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gleden av å invitere deg og din bedrift til Næringslivsdagene 2017, uke 44.

Arrangementet finner sted i vårt moderne bygg på Holbergs Plass, Pilestredet 35, hvor det studerer i underkant av 2 000 fremtidige ingeniører og teknologer.

Næringslivsdagene (ND) er et helt nytt arrangement ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra tidligere har det vært arrangert næringslivsdagen, som har hatt godt feste hos oss, men i år så ønsker vi å utvide kapasiteten vår og arrangere linjeforeningsdager. Dette er noe som både studentene og ledelsen vår ser meget positivt på.

Arrangementet har som hensikt å knytte kontakt mellom studenter og sentrale aktører fra Næringslivet. Studentene blir gitt undervisningsfri for sin respektive linjeforeningsdag, slik at de får full mulighet til å delta på arrangementet. Kontakten mellom bedrift og student fungerer utvilsomt best i standslandskapet.

I tillegg til stands, vil det også være mulighet å holde bedriftspresentasjon i et av skolens auditorier. Dere får da et fritt spillerom på 25 minutter til å profilere dere overfor studentene, og dette er absolutt en fin anledning til å gi studentene bedre innsikt i hva dere gjør og står for.

Et ønske fra studentene er at dere presenterer arbeidshverdagen deres, eventuelle prosjekter dere jobber med og modeller til fremvisning på stand-området.

Av utdanninger tilbyr vi:

Bachelor innenfor områdene Bygg, Energi og Miljø i bygg, Bioteknologi og Kjemi, Data, Elektro, Maskin, Anvendt datateknologi og Informasjonsteknologi.

Vi har også mastergrader innen Nettverk og systemadministrasjon, Universell utformings av IKT og Energi og Miljø i Bygg.

Næringslivsdagen, februar 2017 var et særdeles populært arrangement hvor alle som ønsket å komme, dessverre ikke fikk plass.Vi håper derfor at alle som ønsker å delta, melder sin interesse tidlig. For bedrifter som ikke får plass, eller ikke har mulighet til å delta på Næringslivsdagene, høsten 2017, er det mulighet for bedriftspresentasjon eller stand utover i skoleåret.

Ta kontakt med gjeldende kontaktperson hvis dette kunne være aktuelt for dere.

Næringslivsdagene blir arrangert av ND-styret. Dett er en gruppe frivillige studenter, utvalgt av Oslo Tekniker Samfund (OTS). Styret består av en leder, nestleder, koordinator, økonomiansvarlig og en representant fra hver av linjene, som til sammen utgjør 10 stk. Vi vil videreføre det som gikk bra ved forrige arrangement, og prøve å gjøre endringer der det fantes forbedringspotensial.

Blant ting som fungerer bra kan vi nevne at vi vil fortsette med å lodde ut premier og gavekort i bedriftspresentasjonene samt arrangere en konkurranse med spesielt gjeve premier som utfordrer studentene til å oppsøke bedriftene på stand.

Send e-post til nd@osloteknikersamfund.no, eller ta kontakt med gjeldende linjerepresentant med spørsmål og andre henvendelser.

Informasjon om Næringslivsdagene 2017:

Dato: Mandag 29.oktober – Fredag 3. November

Oversikt over uke 44 og bedrifter som deltar:

22834546_10155900327759697_1804559768_n 22811178_10155900328924697_1617889147_n 22810044_10155900329044697_462564117_n
  • Det vil være mulighet for å rigge opp stand fra 08:00, eller kvelden i forveien.
  • 09:00 – 15:00: Standområdet vil være åpent
  • 10:00 – 14:00: Bedriftspresentasjoner
  • 12:00 – 13:00 vil det bli servert gratis lunsj til alle deltakende bedrifter.
  • Linjeforeningsdagen avsluttes kl. 15:00

 

Screen Shot 2017-05-31 at 17.09.08

Kontakt oss

Ta mer enn gjerne kontakt med oss i ND-styret hvis det er noe du lurer på