Jentegruppa

jentegruppaUTENBAKGRUNNogMEDTOG.png

Jentegruppas hensikt er å samle alle jenter på lngeniør, teknologi og data - uavhengig av klasse og linje til sosialt samvær og aktiviteter. 

Jentegruppas ønske er å skape et jente-samfunn innad i OTS, samt gi jenter en mulighet til å bli kjent med andre jenter på tvers av linjene. Grunnet lavt antall jenter på ingeniørstudiet generelt, vil også en del av formålet til gruppen være å gjøre det mer attraktivt for jenter å gå på ingeniørstudiene ved OsloMet.

 

 

Besøk oss på facebook og instagram! 

  • Facebook
  • Instagram

Arrangementer

Det er ingen arrangementer planlagt i regi av OTS Jentegruppa for det resterende vårsemesteret grunnet COVID-19 situasjonen

Styret
Skjermbilde 2020-04-26 kl. 13.31.27.png

OTS Jentegruppa-styret 2020 består av:

Leder: Sunniva Grotnes

Nestleder: Martina Winger