top of page

Jentegruppa

jentegruppaUTENBAKGRUNNogMEDTOG.png

Jentegruppas hensikt er å samle alle jenter på lngeniør, teknologi og data - uavhengig av klasse og linje til sosialt samvær og aktiviteter. 

Jentegruppas ønske er å skape et jente-samfunn innad i OTS, samt gi jenter en mulighet til å bli kjent med andre jenter på tvers av linjene. Grunnet lavt antall jenter på ingeniørstudiet generelt, vil også en del av formålet til gruppen være å gjøre det mer attraktivt for jenter å gå på ingeniørstudiene ved OsloMet.

 

 

Besøk oss på facebook og instagram! 

  • Facebook
  • Instagram
Styret
273888000_1115552369221556_7872610148880231283_n.jpg

OTS Jentegruppa-styret 2022 består av:

Leder: Sanne Edland

Nestleder: Sunniva Grotnes

Økonomiansvarlig: Mimi Tran

Kontakt  oss: jentegruppa@osloteknikersamfund.no

bottom of page