Kjøpsvilkår

Innledning

Oslo Tekniker Samfund (OTS), org.nr. 989 041 916, er en frivillig organisasjon som jobber for teknologi- og ingeniørstudentene ved OsloMet sin velferd. Alle studenter ved avdelingen for teknologi- og ingeniørutdanning ved OsloMet er medlemmer, og kan benytte seg av våre tilbud, deriblant arrangementer hvor billetter selges gjennom vår nettside, osloteknikersamfund.no.

Følgende vilkår gjelder kjøp av billetter til arrangementer gjennom vår nettsiden.

Partene

Selger er Oslo teknikersamfund, styret@osloteknikersamfund.no, 989 041 916, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betalingen

Betaling gjennomføres ved bestilling av billetter. Gyldige betalingsmetoder er kortbetaling og Vipps.

Billettene sendes til kjøper etter betalingen er gjennomført.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som billetten sendes.

Det er ikke mulig å betale med faktura, eller andre måter for å betale på etterskudd.

Levering

Levering er skjedd når kjøperen, har motatt billett på e-post.

Alle billetter er digitale.

Angrerett

Det gjelder ingen angrerett for kjøp av billettene, men dersom kjøper allikevel ikke kan delta på arrangementet kan billettene avbestilles senest 24 timer før arrangementet startes mot hel, eller delvis refusjon. For å avbestille billetter må kjøper kontakte ansvarlig for arrangementet, eller ta kontakt med selger (Oslo Tekniker Samfund) dersom det ikke er oppgitt annen kontaktinformasjon i arrangementet.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.