Næringslivsdagene 

ND-dagene er karriæredagene for alle som studerer ingeniør, teknologi og data på OsloMet. Arrangementet finner sted i vårt moderne bygg på Holbergs Plass, Pilestredet 35, hvor det studerer i underkant av 2000 fremtidige ingeniører og teknologer.

Næringslivsdagene foregår over tre dager hvor de tre instituttene har hver sin dag.

Alle deltagende bedrifter får en standplass hvor de kan promotere bedriften sin. Hver stand er like stor og har målene 2,6mx1,4m. Studentene blir gitt undervisningsfri for sin respektive linjedag, slik at de får full mulighet til å delta på arrangementet. 

 

I tillegg til stands, vil det være mulighet til å holde bedriftspresentasjon i ett av skolens auditorier. Dere får da fritt disponere 25 minutter til å profilere dere overfor studentene. Dette er absolutt en fin anledning til å gi studentene bedre innsikt i hva dere gjør og står for. Et ønske fra studentene er at dere presenterer arbeidshverdagen deres, eventuelle prosjekter dere jobber med og modeller til fremvisning på standområdet.

 

 

 

Forespørsel om å booke stand og/eller bedriftspresentasjon
 
 
 

Kontakt oss

Følg oss