Næringslivsdagene 

ND-dagene er karriæredagene for alle som studerer ingeniør, teknologi og data på OsloMet. Arrangementet finner sted i vårt moderne bygg på Holbergs Plass, Pilestredet 35, hvor det studerer i underkant av 2000 fremtidige ingeniører og teknologer.

Næringslivsdagene foregår over tre dager hvor de tre instituttene har hver sin dag.

Tirsdag: maskin, elektro og kjemi,

Onsdag: bygg og energi og miljø

Torsdag: data og IT.

Alle deltagende bedrifter får en standplass hvor de kan promotere bedriften sin. Hver stand er like stor og har målene 2,6mx1,4m. Studentene blir gitt undervisningsfri for sin respektive linjedag, slik at de får full mulighet til å delta på arrangementet. 

 

I tillegg til stands, vil det være mulighet til å holde bedriftspresentasjon i ett av skolens auditorier. Dere får da fritt disponere 25 minutter til å profilere dere overfor studentene. Dette er absolutt en fin anledning til å gi studentene bedre innsikt i hva dere gjør og står for. Et ønske fra studentene er at dere presenterer arbeidshverdagen deres, eventuelle prosjekter dere jobber med og modeller til fremvisning på standområdet.

 

 

 

 

 

Grunnet dagens situasjon har vi bestemt oss for å utsette ND-dagene til våren 2021. Datoene er 9.-11. februar, men de har vi ikke fått bekreftet enda.

Næringslivsdagene i fjor var et særdeles populært arrangement hvor alle som ønsket å komme, dessverre ikke fikk plass. Vi håper derfor at alle som ønsker å delta, melder sin interesse tidlig.

For bedrifter som ikke får plass eller ikke har mulighet til å delta på ND-dagene, er det mulighet for bedriftspresentasjon eller stand utover i skoleåret. Ta kontakt med gjeldende kontaktperson eller 

styret@osloteknikersamfund.no hvis dette kunne være aktuelt for dere.

Forespørsel om å booke stand og/eller bedriftspresentasjon
 
 
 
 

Kontakt oss

Følg oss